30/9/08

Vita brevis

Dins de la fosca,
La vida, i la mort tota.
Esculls en terra
Ferma que habiten l'ànima
I lentament la minen.

Photobucket